Maintenance - Repair 24 with perfect service

 

Hệ thống Your pump system operating stability, performance guarantees, have you ever thought that we would be paralyzed on one day and led to a delayed system? Do not be surprised about that, because even though a machine where abundant energy to run and also "exhausted" if you do not know how to care for and preserve it.
This fundamental to good use, increase shelf life and ensure maximum pump performance is to conduct timely maintenance and periodic preventive repair. At this moment, remember to Weco, we will be there to support you. A professional maintenance process from the stage of disease testing to repair and replacement parts and maintenance for machine longevity and qualified technical staff, skilled will make you satisfied with the service we do.
With a nationwide network, 24 of Weco services are available to support partners with service pack 2: Periodic maintenance services and maintenance as required.
Be a partner with Weco services will help your pump system work better..

Lĩnh vực & ứng dụng

Weco sẽ giúp bạn tìm ra những giải pháp về bơm hiệu quả và phù hợp nhất đối với từng lĩnh vực cụ thể

Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm

Dịch Vụ

Đo, kiểm tra độ rung của quạt

Kiểm tra tình trạng hoạt động của quạt sau một thời gian sử dụng để quyết định nên tiến hành bảo dưỡng hay không bảo dưỡng...

Xem tiếp...

Căn chỉnh quạt

Sau khi lắp đặt quạt hoặc sau một thời gian sử dụng quạt phải được căn chỉnh lại dây đai và puli để đảm bảo quạt vận hành trơn tru...

Xem tiếp...

Bảo dưỡng bơm chìm

Các hạng mục bảo dưỡng: 

Kiểm tra phớt cơ khí, vòng bi, cánh bơm, rotor, vỏ bơm, cách điện, điện trở...

Xem tiếp...

Bảo dưỡng tổng thể bơm ly tâm

Sau một thời gian vận hành, một vài linh kiện của bơm đã hết tuổi thọ hoặc bị mòn, khi bơm hoạt động gây ra rung động và tiếng ồn lớn...

Xem tiếp...

Kiểm tra điện áp và dòng điện

- Mục đích : lấy dữ liệu điện áp và dòng điện của động cơ để theo dõi tình trạng hoạt động của động cơ là tốt hay không tốt.

Xem tiếp...

Tìm kiếm sản phẩm

Tin tức