Lĩnh vực & ứng dụng

Weco sẽ giúp bạn tìm ra những giải pháp về bơm hiệu quả và phù hợp nhất đối với từng lĩnh vực cụ thể

Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm

Dự án nhà máy Canon

Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Thiết bị Ngành Nước (WECO) là đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy bơm cho nhà máy Canon. Các hạng mục thực hiện gồm:

- Bảo dưỡng hệ thống bơm cung cấp nước cho nhà máy
- Bảo dưỡng hệ thống bơm cứu hỏa
- Bảo dưỡng hệ thống quạt thông gió
- Bảo dưỡng hệ thống quạt phòng sạch
- Sửa chữa máy bơm và thay thế phụ kiện bảo dưỡng

Địa điểm thực hiện: KCN Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội
Khách hàng: Nhà máy Canon
Thời gian: 11/2013

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Hệ thống bơm cấp nước

Hệ thống bơm cứu hỏa

Đo khe hở của động cơ

Đo sức căng dây đai

Kiểm tra chân đế của quạt

Siết chặt bánh đa

Tìm kiếm sản phẩm