Lĩnh vực & ứng dụng

Weco sẽ giúp bạn tìm ra những giải pháp về bơm hiệu quả và phù hợp nhất đối với từng lĩnh vực cụ thể

Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm

Các ứng dụng

 

Trạm bơm cấp 1

 
 

Trạm bơm cấp 2

 
 

Hệ thống định lượng hóa chất

 
 

Hệ thống châm Clo

 
 

Hệ thống tủ điện

 
 

Hệ thống tuần hoàn

 
 

Hệ thống cấp hóa chất

 
 

Hệ thống khuấy

 
 

Hệ thống sục khí

 
 

Hệ thống lọc

 
 

Hệ thống hớt váng

 
 

Hệ thống tủ điện điều khiển

 
 

Hệ thống tưới tiêu

 
 

Hệ thống cấp nước

 
 

Hệ thống tưới nhỏ giọt

 
 

Hệ thống tủ điện điều khiển

 
 

Khai thác hầm lò

 
 

Khai thác lộ thiên

 
  • 1 
  •  2 
  •  3 

Lĩnh vực

All industries Với những lĩnh vực cụ thể sẽ dễ dàng hơn cho bạn trong việc tìm ra một giải pháp bơm phù hợp

Ứng dụng

All industries Các sản phẩm liên quan sẽ được thể hiện ngay trong từng ứng dụng, giúp bạn lựa chọn sản phẩm một cách dễ dàng hơn

Tìm kiếm sản phẩm