Lĩnh vực & ứng dụng

Weco sẽ giúp bạn tìm ra những giải pháp về bơm hiệu quả và phù hợp nhất đối với từng lĩnh vực cụ thể

Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm


Sản phẩm

Results 1 - 10 of 15
Page 1 of 2

Máy bơm gang đúc

máy bơm ly tâm liền trục ebara Đánh giá của người sử dụng:

MD - Bơm ly tâm liền trục

MODEL: MD Bơm ly tâm trục ngang – Gang đúc FC 200 Bơm ly tâm trục ngang...

Thông tin sản phẩm

bơm ly tâm trục ngang đơn caprari Đánh giá của người sử dụng:

NC - Bơm ly tâm trục ngang đơn tầng cánh

Model: NC Capacity: 300 l/s Head: 100 m Power: 160 kW Bơm được thiết kế...

Thông tin sản phẩm

bơm ly tâm nhiều tầng cánh caprari Đánh giá của người sử dụng:

HMU - Bơm ly tâm nhiều tầng cánh

Model: HMU Capacity: 26 l/s Head: 280 m Power: 55 kW Bơm ly tâm nhiều tầng...

Thông tin sản phẩm

máy bơm ly tâm tự mồi ebara Đánh giá của người sử dụng:

SQPB - Bơm ly tâm tự mồi

Bơm ly tâm tự mồi, model: SQPB Ứng dụng: - Nông nghiệp - Thoát nước - Nước...

Thông tin sản phẩm

bơm ly tâm trục ngang đơn tầng cánh caprari Đánh giá của người sử dụng:

BHR - Bơm ly tâm trục ngang đơn tầng cánh

Model: BHR Capacity: 280 l/s Head: 25 m Power: 37 kW Bơm có thể lắp động...

Thông tin sản phẩm

hn-bơm ly tâm nhiều tầng cánh caprari Đánh giá của người sử dụng:

HV - Bơm ly tâm nhiều tầng cánh

Model: HV Capacity: 50 l/s Head: 250 m Power: 90 kW Ứng dụng: Hệ thống cấp...

Thông tin sản phẩm

bơm hỗn lưu ebara Đánh giá của người sử dụng:

SZ - Bơm hỗn lưu

Model: SZ Lưu lượng: 2-55 m3/min Áp suất : 2-13 mH20

Thông tin sản phẩm

bơm ly tâm hai cửa hút caprari Đánh giá của người sử dụng:

SCC - Bơm ly tâm hai cửa hút

Model: SCC Capacity: 277 l/s Head: 150 m Bơm được thiết kế với hiệu suất...

Thông tin sản phẩm

bơm ly tâm nhiều tầng cánh trục ngang caprari Đánh giá của người sử dụng:

PM - Bơm ly tâm nhiều tầng cánh trục ngang

Model: PM\ Capacity: 160 l/s Head: 1000 m Power: 650 kW Bơm ly tâm nhiều...

Thông tin sản phẩm

máy bơm ly tâm trục ngang hai cửa hút ebara Đánh giá của người sử dụng:

CSA/CNA - Bơm ly tâm trục ngang hai cửa hút

Model: CNA - Lưu Lượng: Tối đa 1000 m3 /h - Cột áp : Tối đa 150 m - Công...

Thông tin sản phẩm

Page 1 of 2

Tìm kiếm sản phẩm