Lĩnh vực & ứng dụng

Weco sẽ giúp bạn tìm ra những giải pháp về bơm hiệu quả và phù hợp nhất đối với từng lĩnh vực cụ thể

Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm


Sản phẩm

Results 1 - 10 of 15
Page 1 of 2

Máy bơm gang đúc

bơm hỗn lưu ebara Đánh giá của người sử dụng:

SZ - Bơm hỗn lưu

Model: SZ Lưu lượng: 2-55 m3/min Áp suất : 2-13 mH20

Thông tin sản phẩm

máy bơm ly tâm tự mồi ebara Đánh giá của người sử dụng:

SQPB - Bơm ly tâm tự mồi

Bơm ly tâm tự mồi, model: SQPB Ứng dụng: - Nông nghiệp - Thoát nước - Nước...

Thông tin sản phẩm

máy bơm ly tâm liền trục ebara Đánh giá của người sử dụng:

MD - Bơm ly tâm liền trục

MODEL: MD Bơm ly tâm trục ngang – Gang đúc FC 200 Bơm ly tâm trục ngang...

Thông tin sản phẩm

máy bơm ly tâm trục đứng ebara Đánh giá của người sử dụng:

LPDA - Bơm ly tâm trục đứng một tầng cánh

Máy bơm ly tâm trục đứng một tầng cánh được ứng dụng trong hệ tuần hoàn nước...

Thông tin sản phẩm

máy bơm ly tâm trục ngang ebara FSA Đánh giá của người sử dụng:

FSA - Bơm ly tâm trục ngang loại khớp nối trục rời

Model: FSA - Lưu Lượng: Tối đa 22 m3/min - Cột áp : Tối đa 160 m H20 - Công...

Thông tin sản phẩm

máy bơm ly tâm trục ngang hai cửa hút ebara Đánh giá của người sử dụng:

CSA/CNA - Bơm ly tâm trục ngang hai cửa hút

Model: CNA - Lưu Lượng: Tối đa 1000 m3 /h - Cột áp : Tối đa 150 m - Công...

Thông tin sản phẩm

bơm ly tâm hai cửa hút caprari Đánh giá của người sử dụng:

SCC - Bơm ly tâm hai cửa hút

Model: SCC Capacity: 277 l/s Head: 150 m Bơm được thiết kế với hiệu suất...

Thông tin sản phẩm

bơm ly tâm trục ngang đơn tầng cánh caprari Đánh giá của người sử dụng:

BHR - Bơm ly tâm trục ngang đơn tầng cánh

Model: BHR Capacity: 280 l/s Head: 25 m Power: 37 kW Bơm có thể lắp động...

Thông tin sản phẩm

bơm ly tâm trục ngang đơn caprari Đánh giá của người sử dụng:

NC - Bơm ly tâm trục ngang đơn tầng cánh

Model: NC Capacity: 300 l/s Head: 100 m Power: 160 kW Bơm được thiết kế...

Thông tin sản phẩm

bơm ly tâm nhiều tầng cánh mặt bích caprari Đánh giá của người sử dụng:

MEC MG - Bơm ly tâm nhiều tầng cánh mặt bích

Model: MEC MG Capacity: 70 l/s Head: 185 m Power: 132 kW Bơm ly tâm nhiều...

Thông tin sản phẩm

Page 1 of 2

Tìm kiếm sản phẩm