Lĩnh vực & ứng dụng

Weco sẽ giúp bạn tìm ra những giải pháp về bơm hiệu quả và phù hợp nhất đối với từng lĩnh vực cụ thể

Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm


Sản phẩm

Nhà sản xuất:
Hệ thống xử lý nước thải
Results 1 - 7 of 7

Máy khuấy

máy khuấy chìm TRN Đánh giá của người sử dụng:

Máy khuấy chìm TRN

Máy khuấy chìm hiệu TSURUMI - Nhật bản

Thông tin sản phẩm

máy khuấy FHP Đánh giá của người sử dụng:

Máy khuấy - Floating Decanters FHP

Thông tin sản phẩm

máy khuấy  FSP Đánh giá của người sử dụng:

Floating Scum Skimmer copy FSP

Thông tin sản phẩm

máy khuấy chìm lắp ngang CMVY Đánh giá của người sử dụng:

Máy khuấy chìm lắp ngang - CMVY CMDY CMDX

Máy khuấy chìm lắp ngang dẫn động trực tiếp. Ứng dụng: - Xử lý nước thải bùn...

Thông tin sản phẩm

máy khuấy chìm lắp ngang Đánh giá của người sử dụng:

Máy khuấy chìm lắp ngang - CBAY

Ứng dụng: - Xử lý nước thải sinh học - Khuấy công nghiêp

Thông tin sản phẩm

máy khuấy Đánh giá của người sử dụng:

Máy khuấy hóa chất

Máy khấy hóa chất ITALY - Sử dụng cho tank 100-500 lít - Hộp giảm tốc không...

Thông tin sản phẩm

máy khuấy chìm lắp ngang CMRY Đánh giá của người sử dụng:

Máy khuấy chìm lắp ngang loại giảm tốc - CMRY

Máy khấy chìm lắp ngang lắp giảm tốc giữa động cơ và chân vịt. Ứng dụng: -...

Thông tin sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm