Lĩnh vực & ứng dụng

Weco sẽ giúp bạn tìm ra những giải pháp về bơm hiệu quả và phù hợp nhất đối với từng lĩnh vực cụ thể

Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm


Sản phẩm

Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 1 - 4 of 4

Máy bơm trái khế

máy bơm trái khế lobe pump Đánh giá của người sử dụng:

Rotary Lobe Pump

Ứng dụng: - Bơm mật đường - Nước thải - Sữa vôi - Hóa chất - Nhựa thông -...

Thông tin sản phẩm

máy bơm trái khế rotary Đánh giá của người sử dụng:

Rotary Lobe Pump

Ứng dụng: - Bơm mật đường - Nước thải - Sữa vôi - Hóa chất - Nhựa thông -...

Thông tin sản phẩm

máy bơm trái khế multichop Đánh giá của người sử dụng:

Multichopper

Thông tin sản phẩm

máy bơm trái khế multichopper Đánh giá của người sử dụng:

Multichopper

Thông tin sản phẩm