Lĩnh vực & ứng dụng

Weco sẽ giúp bạn tìm ra những giải pháp về bơm hiệu quả và phù hợp nhất đối với từng lĩnh vực cụ thể

Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm

Thăm nhà máy EBARA Indonesia

Nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, cũng như sự gắn kết với các nhà cung cấp. Chúng tôi đã kiểm tra sản phẩm tại nhà máy cho những dự án cấp bơm trọng điểm

Dây chuyền làm khuân máy bơm tại nhà máy

Dây chuyền đúc máy bơm EBARA Indonesia

Sản phẩm máy bơm sau đúc chưa gia công

Test áp lực sản phẩm máy bơm

Test đường cong đặc tính máy bơm

Sản phẩm máy bơm đã lắp ráp chưa sơn hoàn thiện

Kiểm tra test bơm cho dự án cấp nước Vĩnh Phúc Kiểm tra bệ máy bơm trước khi lắp ráp, căn chỉnh

Tìm kiếm sản phẩm