Lĩnh vực & ứng dụng

Weco sẽ giúp bạn tìm ra những giải pháp về bơm hiệu quả và phù hợp nhất đối với từng lĩnh vực cụ thể

Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm

Cắt hoặc thay thế cánh bơm ( Impeller )

Xem xét cánh bơm cắt như sau:
• Cột áp cung cấp bởi bơm quá cỡ, tiết lưu vượt quá yêu cầu
• Van thông qua hệ thống mở, chỉ ra vượt mức lưu lượng.
• Bơm hoạt động xa so với điểm thiết kế.
• Cột áp hoạt động và lưu lượng lớn hơn yêu cầu.
Như là kết quả của việc bảo toàn tính toán cơ khí, về căn bản các máy bơm thường được chọn lớn hơn so với yêu cầu của hệ thống nhà máy công nghiệp. Các bơm ly tâm có thể thường bị quá tải bởi việc “ cộng dồn, làm tròn”, để phù hợp với việc tăng hệ số ma sát trong đường ống, hoặc phòng ngừa việc mở rộng công suất nhà máy trong tương lai. Thêm vào đó, các yêu cầu cho hệ thống bơm trong nhà máy không được quyết định rõ ràng trong quá trình thiết kế.

Bởi vì tính bảo toàn thiết kế ban đầu của bơm nên điểm hoạt động của bơm hoàn toàn khác với điểm thiết kế. Cột áp bơm không đáp ứng so với mong muốn, trong khi đó lưu lượng lớn hơn. Đây là lý do gây ra sự xâm thực và lãng phí năng lượng vì thế lưu lượng phải được điều chỉnh thông qua điều khiển tiết lưu hoặc ống vòng.

Bơm quá cỡ và bơm tiết lưu sản xuất áp lực lớn, hai loại bơm này là những loại bơm dự phòng tốt cho việc thay thế cánh bơm hoặc cắt, nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí.Cắt cánh bơm liên quan thay đổi cánh bơm làm giảm đường kính cánh bơm. Cắt cánh bơm nên được hạn chế tối đa khoảng 75% đường kính cánh bơm, bởi vì nếu cắt quá thì cánh bơm và đầu bơm không khớp nhau.Đường kính bơm giảm, giữa cánh bơm và đầu bơm tăng tuần hoàn lưu lượng bên trong, gây ra sụt giảm cột áp và hiệu quả bơm thấp.

Mục đích tiêu chuẩn sản xuất, đầu bơm và trục bơm được thiết kế phù hợp đường kính của cánh bơm. Nhiều nhà sản xuất cung cấp đường cong hoạt động của bơm chỉ ra làm thế nào mà các loại moden khác nhau sẽ hoạt động với đường kính hoặc đường cắt cánh bơm khác nhau. Cánh bơm không nên cắt nhỏ hơn đường kính tối thiểu được chỉ ra trên đường cong.

Yêu cầu cột áp cổng hút không ma sát .. luôn luôn giảm tại lưu lượng thấp hơn và có thể tăng cao hơn tại điểm cuối của đường cong cột áp của bơm. Yêu cầu này tại lưu lượng đưa ra thông thường lớn hơn với một cánh bơm có đường kính nhỏ hơn nhưng các kỹ sư nên tư vấn cho nhà sản xuất bơm để quyết định sự thay đổi theo yêu cầu cột áp cổng hút trước khi cắt cánh bơm. Các nhà sản xuất có thể cung cấp biểu đồ chỉnh sửa cắt cánh bơm theo dữ liệu.

Công việc cắt cánh bơm như thế nào
Cắt cánh bơm làm giảm tốc độ bít đầu của cánh bơm, đồng thời làm giảm khối lượng được truyền đến dung dịch được bơm, kết quả là cả lưu lượng và áp suất đều giảm. Một cánh bơm được cắt hoặc nhỏ hơn có thể đạt được hiệu quả trong ứng dụng trong đó cánh bơm hiện tại đang sản xuất cột áp vượt mức. Bơm và đường cong hệ thống có thể cung cấp hiệu quả hoặc cường độ trục bơm cho cánh bơm được cắt. Nếu các đường cong không có sẵn , định luật có thể được sử dụng đểd dự đoán sự thay đổi trong hoạt động của bơm với sự thay đổi đường kính cánh bơm:
Q2/ Q1 = D2/D1
H2/H1 = (D2/D1)2
Bhp2/ bhp2= (H2Q2)/ (H1Q1)
= (D2/D1)3

Trong đó
Q= lưu lượng bơm, gp/phút
H= cột áp(ft)( H1 cột áp của cánh bơm ban đầu, H2 cột áp cánh bơm sau khi cắt)
Bhp = mã lực phanh
D= đường kính cánh bơm(inch)
Trên thực tế, cắt cánh bơm được sử dụng điển hình để tránh sụt giảm tiết lưu gắn kết với van điều khiển và lưu lượng hệ thống sẽ không ảnh hưởng
Trái với loại bơm ly tâm, vùng hoạt động của bơm lưu lượng pha trộn và lưu lượng hướng tâm hạn chế bởi mất ổn định lưu lượng. Do đó, nên tư vấn cho các nhà sản xuất trước khi thay đổi đường kính cánh bơm.Các giai đoạn di chuyển thường giành cho loại bơm ly tâm đa tầng cánh , loại bơm này vượt kích thước điều kiện hoạt động hiện thời.
Khi một bơm cung cấp trong quá trình chế tạo quan trọng , bơm không thể đợi cho cánh bơm cắt.Trong trường hợp, cần xem xét hoạt động của cánh bơm cho đến khi cánh bơm thay đổi được lắp đặt.
Ví dụ: 1Bơm ly tâm hai cổng hút với đường kính cánh bơm 14” được tiết lưu/ điều chỉnh để cung cấp cho quá trình làm lạnh Q=3,000gp/ phút. Hệ thống bơm này hoạt động 8,000h/ năm với cột áp H=165 ft hiệu suất bơm là 80%. Con bơm này yêu cầu 156 bhp. Bơm và đường cong cho thấy một cánh bơm bị cắt có thể cung cấp 3,000gp/phút ứng với lưu lượng tại cột áp H=125 ft.Từ định luật này, đường kính cánh bơm bị cắt được tính bằng công thức sau:
(H2Q2) / (H1Q1) = (D2 /D1)3
Hằng số Q,
D2 = D1 x (H2 / H1)1/3
= 14 x (125/165)1/3
= 12.76”
Hiệu suất bơm duy trì không thay đổi, khi lắp đặt đường kính cánh bơm123/4” thì yêu cầu công suất vào được tính như sau:
Bhp2 = (H2 x Q2) /(3,960 x 0.8)
= (125 x 3,000)/ (3,960 x 0.8)
= 118.4 bhp
Công thức tính tiết kiệm năng lượng, hiệu suất 94%:
(bhp1 – bhp2) x 0.746 kw/hp x 8,00h/ năm/ 0.94 = 238,720 kwh/ năm
Chi phí cho tiêu thụ điện là 5 cent/kwh như vậy tổng sô tiền tiết kiệm điện là $ 11,936 mỗi năm.

Tìm kiếm sản phẩm