1. Bearing: Vòng bị được quay xung quanh trục của máy bơm hoặc động cơ, vòng bị tiếp xúc với trục và ổ đỡ
 • Hỏng ca bi:

Hỏng ca bị là nguyên nhân mấy căn chỉnh

Mất căn chỉnh là nguyên nhân máy bơm rung

Máy bơm rung nguyên nhân là:

                                    

máy bơm bị mất cân bằng                                                                    Máy bơm bị xâm thực

                                      

Bu lông móng bị hỏng                                                 Điểm làm việc hoạt động không đúng thiết kế

                                                         

trục bị cong                                                                                Hỏng cao su khớp nối

 • Hỏng vòng bi do chất lượng vòng bi
 • Hỏng vòng bi do ổ đỡ vòng bị được làm lạnh dẫn đến vỏ ngoài vòng bi bị co làm làm tăng tải của vòng bị
 • Hỏng vòng bi là do hơi ẩm xâm nhập vào chất bôi trơn vòng bi
 • Hỏng vòng bi di hoạt động lâu ngày

Biện pháp:

 • Bổ sung mỡ đúng chủng loại và quy cánh
 • Kiểm tra, bảo trì, căn chỉnh máy bơm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
 • Thay thế thiết bị định kỳ: cao su khớp nối, vòng bi

 

 1. Mechanical seal: là bộ phận làm kín củng buồng bơm ngăn chặn chất lỏng không chẩy ra bên ngoài

 

 • Do chất lỏng bị bẩn
 • Máy bơm hoạt động lâu ngày
 • Máy bơm chạy khô
 • Máy bơm bị xâm thực

Biện pháp:

 • Định kỳ vệ sinh y lọc
 • Kiểm tra, bảo trì, căn chỉnh máy bơm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
 • Thay thế thiết bị định kỳ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

 

 1. Coupling rubber: Cao su khớp nối là bộ phận thuộc khớp nối và được liên kế với bu lông tạo thành liên kết chuyển động giữa máy bơm và động cơ.

 

 • Hỏng cao su là nguyên nhân mấy căn chỉnh

Mất căn chỉnh là nguyên nhân máy bơm rung

Máy bơm rung nguyên nhân là:

 • Mất cân bằng
 • Trục bị cong
 • Bu lông móng bị lỏng
 • Máy bơm bị xâm thực
 • Điểm làm việc hoạt động không đúng thiết kế

( Hình ảnh như trường hợp hỏng vòng bị )

 • Cao su khớp nối cứng, lão hóa do nhiễm hóa chất
 • Lắp đặt không đúng
 • Cao su không phù hợp với kích thước

Biện pháp:

 • Thay thế cao su đúng quy cách
 • Kiểm tra, bảo trì, căn chỉnh máy bơm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
 • Thay thế thiết bị định kỳ: cao su khớp nối, vòng bi